Okres wczesnego dzieciństwa to okres radości i gromadzenia nauk wiążących się z życiem w społeczeństwie oraz tworzenie szacunku odnośnie zasad kultury. Po nim nadchodzi czas, w jakim dziecko musi zaczynać przejmować konsekwencji za własne postępowania. Czas przejścia z młodego dzieciństwa w stan dojrzewania i stopniowego odczuwania odpowiedzialności za własne czyny wyznacza komunia. Kiedy dziecko zdobędzie wiedzę na temat dobra oraz zła jak również będzie umiało respektować podstawowe zasady norm moralnych, ma możliwość dostąpienia zaszczytu, jakim jest pierwsza komunia. W życiu religijnym jest to wyjątkowo istotny moment, nadający przywileje i obowiązki względem wspólnoty kościoła. Sama ceremonia obrazuje wejście w kolejny rozdział życia. Dodatki komunijne będąc elementem ubioru wykonanego na tą uroczystość, symbolizują czystość oraz niewinność oraz mają na celu zachęcenie młodego człowieka do zachowania tego stanu. Tak jak chrzest jest powitaniem nowego członka wspólnoty, tak komunia stanowi nadanie pierwszych praw i powinności. Na chrzest zapraszana jest rodzina by wspomagać rodziców, w czasie komunii ma ona zapewnić o oferowanym wsparciu młodą osobę. Do chrztu dziecko jest przygotowane przez rodziców, podczas gdy chce wziąć udział komunii musi samodzielnie zrealizować wiele zadań. Szatki do chrztu zastępują bardziej uroczyste i podkreślające dorastanie szaty.

Reklamy